چگونه مادر شویم

جنسیت بچه شما

حجم پای زن باردار
بررسی میزان رشد حجم و وزن پا
شبیه تنه درخت می شود /پسر
درست مثل قبل بارداری است/دختر

دست های مادر
به ظرافت ان دقت شود
دستها زمخت است /پسر
دستها ظریف است /دختر

ناخن های دست مادر
بررسی رشد و استحكام انها
ناخنها محكمتر و رشد سریعتر /پسر
ناخنها بدون تغییر /دختر

باسن
بررسی حجم باسن مادر
بدون تغییر/پسر
اضافه وزن در ناحیه باسن/دختر

دور كمر مادر
بررسی دور كمر مادر حداقل از ماه 7 به بعد
سایز بدون تغییر/ پس ر
متورم و برجسته شده باشد/دختر

صورت مادر
بررسی چاقی صورت مادر
صورت ظریف و مثل قبل بارداری/پسر
صورت چاق و تپل /دختر

احساس دما در پا
بررسی احساس سرما در پاها نسبت به قبل بارداری
افزایش حس سرما /پسر
بدون تغییر /دختر

جهت قرارگیری سر مادر
بررسی وضعیت خوابیدن مادر روی تشك
سر به طرف شمال /پسر
سر به طرف جنوب/دختر

تست رنگ ادرارمادر
افزودن ماده كریستالی درانوی به ادرار صبحگاهی مادر
رنگ زرد مایل به ابی /پسر
رنگ قهوه ای مایل به سبز /دختر

نفس كشیدن مادر
بررسی وضعیت تنفس مادر
احساس تنگی نفس/پسر
تنفس عادی /دختر

برسی ضربان قلب جنین
تعداد ضربان قلب در دقیقه بررسی گردد
تعداد ضربان 139 یا كمتر است /پسر
ضربانات 140 یا بیشتر است /دختر

خواب مادر
بررسی تمایل مادر به خواب طی بارداری
تمایل زیادی به خواب ندارد /پسر
تمایل به خواب زیاد است/دختر

نحوه خواب مادر
بررسی مادر حین خواب به پهلوی راست یا چپ
به سمت چپ می خوابد/پسر
به سمت راست /دختر

رویای شبانه
بررسی خواب شبانه : خواب دختر یا پسر می بیند؟
بیشتر خواب پسر /پسر
بیشتر خواب دختر /دختر

تهوع مادر
بررسی تهوع صبحگاهی مادر
به میزان طبیعی /پسر
افزایش تهوع /دختر

مشكلات طبی مادر
بررسی بیماریها و اختلالات خاص دوران بارداری
كمتر است /پسر
بیشتر است / دختر

رنگ موی مادر بزرگ این دیگه خیلی مسخره هست
بررسی وضعیت رنگ موی سر مادر بزرگ نوزاد

رنگ موی سر سفید است / پسر
سفید نیست / دختر

آشپزی مادر
بررسی مدت اشپزی مادر و مقدار ان
افزایش می یابد /پسر
كاهش یافته است / دختر

میل غذایی مادر
بررسی گرایش مادر به ترشی و شیرینی
گرایش به ترشی جات / پسر
گرایش به شیرینی جات و بستنی / دختر

نان خوردن
بررسی بخشی ازنان كه مادر می خورد
قسمت انتهایی نان را ترجیح می دهد /پسر
قسمت انتهایی را نمی خورد / دختر

مركبات
بررسی گرایش مادر به خوردن مركبات
گرایش عادی است /پسر
افزایش گرایش دارد / دختر

موقعیت جنین
بررسی مكان قرارگیری جنین در رحم مادر
حركت در ناحیه تحتانی شكم مادر استا /پسر
حركت در ناحیه فوقانی است /دختر

برحستگی شكم مادر
بررسی وضعیت رشد شكم مادر
رشد گرد و توپی است / پسر
بصورت هندوانه ، بیضوی ، است / دختر

لگد زدن جنین
بررسی محلی كه جنین لگد می زند
لگد بطرف دنده های مادراست / پسر
بییشتر بسوی تحتانی شكم است / دختر

حركت پاها
بررسی محلی كه جنین لگد می زند
لگد بطرف راست است / پسر
بطرف چپ است / دختر

رقصیدن جنین
بررسی واكنش جنین به اهنگ
بدون واكنش /پسر
افزایش جنب و جوش / دختر

تبسم پدر
بررسی تغییرات لبخند پدرنوزاد
افزایش تبسم پدر / پسر
بدون تغییریا كاهش دفعات لبخند / دختر

خلق و خوی پدر
بررسی رفتاری پدر
ارامش خاطر وخوش خلقی / پسر
عصبی تر و كج خلق تر می شود / دختر

فعالیت پدر در خانه
بررسی میزان كار پدر درخانه نسبت به گذشته
افزایش كار و فعالیت / پسر
بدون افزایش یا تنبل / دختر

تغییر وزن پدر
بررسی میزان چاق شدن پدر
اقزایش وزن پدر / پسر
بدون تغییر / دختر

جناغ شكستن
زن و شوهر یك تكه استخوان مرغ را باهم می شكنند
تكه بزرگتر دست پدر می ماند / پسر
تكه كوچكتر دست پدر است / دختر

نخ وسوزن
سوزنی را نخ كرده انرا درون پاك كن یك مدادواردكرده بكمك نخ ، مداد را روی مچ دست مادر اویزان كنید
حركت مداد در طرفین مچ دست است / پسر
حركت مداد در راستای بازو و مچ است / دختر

دستمال كاغذی
یك دستمال را صاف روی میز بگذارید تا مادر بردارد
یكی از گوشه های دستمال را می گیرد / پسر
كناره ولبه دستمال را می گیرد / دختر

فنجان چای یا قهوه
یك فنجان چای به مادر تعارف كنید
دسته فنجان را می گیرد / پسر
تنه فنچان ر ا میگیرد / دختر

گندم یا ذرت بوداده
مقداری گندم بوداده را روی زبان مادر بریزید وازوی بخواهید دهان یا بینی خودرا لمس كند
بینی خودرا لمس می كند / پسر
دهانش را لمس می كند / دختر

تست بالش
دو بالش را زمین گذاشته زیر یكی قاشق وزیر دیگری چنگال بگذاریدو از مادر بخواهید روی یكی بنشیند
روی بالش قاشق می نشیند / پسر
روی بالش چنگال می نشیند / دختر

حلقه نامزدی
حلقه مادر را بكمك یك نخ از فاصله 7 سانتی روی شكم مادر اویزان كنید
حركت حلقه به طرفین است / پسر
حركت به بالا و پایین است / دختر

وقت بلند شدن
ازمادر بخواهید ازحالت خوابیده روی زمین برخیزد
مادر دستهایش را طرفین گرفته بلند می شود / پسر
مادر دستهایش را عقب برده خودرا بلند میكند / دختر

نشانه گردن
بررسی رویش موهای پشت گردن مادر
رویش مو بصورت نقطه یا شكل 7/ پسر
رویش بصورت خط باریك ومستقیم / دختر

كف دست
از مادر بخواهید كه دستهایش را نشان بدهد
كف دست مادر بطور غیر ارادی پایین است / پسر
كف دستها بالاست / دختر

كلید
یك كلید را كف دست گذاشته از مادربخواهید انرا بردارد
از ته آن بر می دارد / پسر
از روی دندانه های آن بر می دارد / دختر

نمك بر سر
بطور پنهانی مقداری نمك روی سر مادر بریزید
دست مادربطرف بینی اش می رود / پسر
بطرف لبهایش می رود / دختر

بازكردن كادو
یك هدیه كادو شده را به مادر داده تا انرا بازكند
بدون ظرافت انرا باز می كند / پسر
هدیه را باظرافت كامل باز می كند / دختر

رنگ لباس نوزاد
بررسی گرایش مادر به رنگ لباس نوزاد هنگام خرید
تمایل به رنگ سبز / پسر
تمایل به رنگ زرد / دختر

حلقه نامزدی و كلافه نوارهای هدیه

حلقه ازدواج مادر را درون كلافه ای از نوارهای رنگارنگ (روبانهای دور كادوها) نموده انگاه از حضار بخواهید اطراف مادرنشسته، كلافه را از طریق پشت سرخود دست به دست كنند . هریك نیزباید یكی ازروبانها را جداكند.هرگاه روبانها تمام شد ، توجه كنید حلقه در كدام دست آخرین نفر است.
حلقه در دست چپ است / پسر

حلقه دردست راست است / دختر

سیر و پیاز
بررسی تمایل مادر به داشتن و خوردن سیر و پیاز
تمایل به سیر / پسر
تمایل به پیاز/دختر
+ نوشته شده در  دوشنبه ۹ مرداد۱۳۹۱ساعت ۱۲:۱۸ بعد از ظهر  توسط   |